Mozek je vlastně docela boží aneb pět zajímavostí o centrální nervovésoustavě

1) Pravá hemisféra řídí levou stranu těla a levá hemisféra zase tu pravou. O tom jste nejspíš už všichni slyšeli, ale ve skutečnosti je to daleko složitější a v současné době o tomto faktu mnoho neurovědců pochybuje na základě mnoha nových poznatků o mozku jako takovém. Jisté je však to, že levá hemisféra souvisí s logickým myšlením, počty, analyzováním a tak podobně a pravá zase s uměním a představivostí. Dá se říci, že právě proto spousta umělců píše levou rukou, ale není to samozřejmě pravidlem.
2) Agnosie je termín, který se používá při poškození frontálního laloku, kdy postižený sice rozpozná objekt, ale není schopen ho pojmenovat. Představte si, že vidíte třeba vašeho sourozence. Víte, kdo to je, ale nejste schopni to říct nebo napsat. 
3) V našem mozku se nachází až 100 miliard neuronů a zhruba 100 000 miliard synapsí(spojení mezi neurony). Jen si to představte!
4) V mozku existuje věc zvaná krevní mozková báriéra, která chrání mozek před škodlivými látkami. Ovšem některé ji snadno překonají, což je koneckonců dobře – díky tomu nám zabírají některé leky. Jednou z těchto látek je také alkohol a jeho účinky víceméně dobře známe.
5) Byla tu snaha o sestavení umělého mozku. Tak nějak se to moc nepovedlo. Skutečně se podařilo sestavit jistý sloupec. Sloupec obsahuje 10 000 neuronů a 108 synapsí(proč zrovna 108, to se mě zatím neptejte). K Nahrazení jediného neuronu je potřeba jednoho počítače, což znamená, že jen k tomuto sloupci potřebujeme 10 000 procesorů. 
Lidský mozek obsahuje 2 miliony sloupců. Dokážete si představit sestrojení něčeho, co by to plně nahradilo? Takže se celý projekt tak nějak zasekl. Jestli se o to do budoucna znovu pokusí je nejasné, ovšem hlavní otázkou je, jestli by i při sestrojení tolika počítačů byl schopen tento ‚mozek‘ plnohodnotně fungovat. 

No comments